9.11.05

Arde Paris

Esto é vandalismo ou unha nova revolución? Buscan algunha cousa debaixo das pedras? Ou tan só queren as pedras?

2 comentários:

Colazo disse...

foi aquí onde falávades de que os de dereitas mercaban máis libros?

Os libros de César Vidal e Pío Moa teñen grande éxito, que opina sobre o revisionismo histórico da dereita?

Pío Moa é un novo San Paulo, é un oportunista, porque se escrebe sobre o seu tempo no Grapo e cando mataban gardas civís a xente de dereita non o vai mercar. Pero é moi útil á dereita que sexa el o que xustifica esa idea de “o franquismo non era tan malo”. El sabe ben como se vai utilizar e os moitos cartos que vai gañar. O libro dos mitos da guerra civil non é máis que a repetición do que dixo Arrarás e ao seu lado Ricardo de la Cierva é un liberal. Todo o que están escribindo é darlle a volta ao calendario e volver ás cantilenas do ano 40: Cruzada, Guerra de Liberación, matanza de curas,... A xente de dereitas é a que maioritariamente merca libros e busca cousas que lles reforcen as súas teses e eses autores son ideais.
http://anosaterra.com/documentos/central_interior.php?pagina_actual=galiza&numero=1195#2

máis alá disse...

Prefiro non opinar sobre Pío Moa. As mentiras que conta recórdanme as mentiras que contaban os libros de texto do franquismo sobra a traizón do xeneral Franco contra o goberno electo do seu pais, xa sabes: o alzamento nacional, o desmenbramento de España (moi de actualidade), etc.
Agora vai máis alá e di que a Franco fixo posible a democracia en España.
Persoalmente, preocúpame que estes libros podan considerarse de historia xa que son opinións dunha persoa, que demostra cada día que non é imparcial.